Lỗi Hẹn

LoiHen01. Con dâng Chúa
02. Tình yêu nhiệm mầu
03. Bên Ngài con vui mãi
04. Lời tạ ơn
05. Lỗi hẹn
06. Dâng Chúa Trời
07. Tình Chúa dẫn đưa

Mối Tình Giêsu 6 - Con Quên

MoiTinhGiesu6-ConQuen01. Cát trắng
02. Chênh vênh
03. Lặng trầm
04. Giọt lệ ăn năn
05. Cho con tình yêu
06. Con về với Cha
07. Xin đưa con về
08. Con quên...
09. Lễ dâng thống hối
10. Về đây bên Mẹ
11. Lời kết - Mối Tình Giêsu 6

Kinh Chay

KinhChay01. Lời kinh chiều
02. Đừng để con đơn hành
03. Xin ơn tha thư
04. Tình yêu thánh giá
05. Tâm tình xám hôi
06. Kinh chay
07. Phó thác
07. Tình yêu Chúa vút cao
09. Vươn cao linh hồn
10. Thôi
11. Nguyện cầu cho cha mẹ
12. Tình cha nghĩa mẹ

Thánh Ca Mùa Chay Tuyển Chọn 3

ThanhCaMuaChay01.Bước Người đi qua
02.Chúa vẫn yêu con
03.Dòng đời
04.Chúa khoan nhân
05.Giọt lệ thống hối
06.Cát bụi mong manh
07.Tình yêu mãnh liệt
08.Chúa chờ ta
09.Con còn nhớ mãi
10.Phận người
11.Bỏ kiếp đi hoang
12.Ôi Giêsu lân tuất
13.Đừng bỏ con Chúa ơi
14.Người chết vì yêu

Thánh Ca Mùa Chay Tuyển Chọn 2

ThanhCaMuaChay01. Tưởng rằng
02. Một lòng tự hối
03. Sám hối 3
04. Sẽ có ngày
05. Can vê chiều buồn
06. Chen Cứu độ
07. Lỗi hẹn
08. Thống hối
09. Thương con Chúa ơi
10. Đừng bỏ con Chúa ơi
11. Con đường Chúa đã đi
12. Thập giá nào
13. Thập giá đơn côi

Mùa Chay và Mùa Phục Sinh

ThanhCaMuaChay01 Kiếp cỏ hoa
02 Hỏi người hãy nhớ
03 Trở về
04 Tâm tình ăn năn
05 Bao giờ
06 Nguyện Chúa chí ái
07 Hãy chỗi dạy
08 Dân Ta ơi
09 Mẹ đứng đó 2
10 Tình Cha

Thánh Ca Mùa Chay Tuyển Chọn 1

ThanhCaMuaChay01. Chờ mong
02. Can vê chiều tím buồn
03. Bài ca thống hối
04. Cho con tìm về
05. Nguồn suối bình an
06. Thân con là bụi đất
07. Tự tình sám hối
08. Về bên lòng Cha
09. Đường thập giá
10. Người yêu tôi chết
11. Xin xót thương con
12. Con là kẻ đưa đinh
13. Lạy Cha tha thứ

Thánh Ca Mùa Chay Tuyển Chọn

ThanhCaMuaChay01. Cha ơi con đã về
02. tình yêu và thập giá
03. Tình ca thập tự
04. đường thập giá
05. Hãy trở về
06. Giêsu vua tình yêu
07. Trở lại thiên đường
08. Giọt lệ trong lời kinh
09. Thập giá và tình yêu

Lời Tạ Tội Của Đá

LoiTaToiCuaDa01. Cha ơi con đã về
02. Sống trong niềm vui
03. Con chỉ là tạo vật
04. Món quà từng ngày
05. Chúa là con đường
06. Lời kinh nguyện trầm
07. Một niềm phó thác
08. Lắng nghe lời Chúa
09. Bờ đá xanh tạ tội
10. Chuông chiều
11. Bỏ Ngài con biết theo ai
12. Giọt lệ trong lời kinh
13. Khúc cảm tạ

Giờ Thứ 9

GioThu901. Giới thiệu
02. Hãy trở về
03.Tình ca thập tự
04. Tình yêu thánh giá
05. Mẹ nhân loại
06. Con đường Chúa đã đi qua
07. Tâm tình ca 3
08. Lễ dâng trông cậy
09. Chén đắng
10. Phó thác
11. Trở lại thiên đường
12. Sám hối 3
13. Giêsu Giêsu
14. Và con tim đã vui trở lại